Wat is zelfredzaamheid?


Letterlijk betekent zelfredzaamheid: jezelf kunnen redden. Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg. Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden voorkomen of uitgesteld.

Bij zelfredzaamheid kan een onderscheid gemaakt worden in:
De ‘grote’ zelfredzaamheid: de eigen regie over gezondheid en ziekte. Centraal staat wat heeft u nodig om zo gelukkig mogelijk te zijn?
De ‘kleine’ zelfredzaamheid: het kunnen uitvoeren van praktische handelingen om zelfstandig te kunnen functioneren.

Bij zelfredzaamheid gaat het om de volgende levensterreinen:
1. dagbesteding (vrije tijd, zinvolle activiteiten)  
2. lichamelijk, psychisch en cognitief functioneren
3. sociaal netwerk
4. woonsituatie
5. huishouden
6. algemene dagelijkse levensverrichtingen
7. mobiliteit
8. financiën

Samenredzaamheid
Zelfredzaamheid gaat ook om het vermogen van mensen om zich zoveel mogelijk te redden met behulp van vrienden, buren, familie en vrijwilligers. Dit noemen we ‘samenredzaamheid’.

Bel mij terug

U heeft vier mogelijkheden om contact met ons opnemen om direct zorg aan te vragen.

- ons te bellen via 020-3635062
- faxen naar 020-3639993
- uw nummer achter te laten via het bel me terug formulier.
 
Wij helpen u graag op weg!
Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Voor spoed kunt u ons bellen op 020-3635062 en als u geen haast heeft dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen, wij beantwoorden uw vraag van harte.
Wij hebben handige handreikingen en tips ter bevordering van uw zelfredzaamheid beschikbaar gesteld. Hopende dat dit uw zelfredzaamheid versterkt.

Huisartsen

Zorgchoach

Ziekenhuizen

Zorgaabieders

foto

Wij zijn lid van

Logo van vereniging Spot
Beeldmerk SBB erkend Leerbedrijf