Handreikingen en Tips


Evalueer regelmatig

Evalueer regelmatig met uw mantelzorger, vrijwilliger en of verzorgende / (wijk)verpleegkundige of het lukt om de gestelde doelen te realiseren. Plan evaluaties in en doe het wanneer het nodig is.

Voorbeeld van vragen die aanbod kunnen komen zijn:
Zijn de doelen (deels) gehaald?
Zo ja, kan de hulp/zorg verminderd of gestopt worden?
Zo niet, is het nodig doelen bij te stellen? Zo ja, gaat u werken aan een nieuw doel/nieuwe doelen?
Zo ja, bepaal nieuwe doelen en kijk wat u zelf kunt doen en wat uw omgeving (buren, familie, vrienden etc.) voor u kunnen betekenen.

Handreikingen
Hieronder volgt een aantal handreikingen met praktische handvatten, instrumenten en voorlichtingsmateriaal ter bevordering van uw zelfredzaamheid.

Goedgebruik.nl
Op de website Goedgebruik.nl is veel informatie te vinden over hoe hulpmiddelen en technologie de zelfredzaamheid bevorderen. Een keuzehulp helpt je bij het vinden van de juiste hulpmiddelen. Ook zijn hier praktijkgerichte instructiefilmpjes te vinden, waarbij je leert om zo veel mogelijk zelf te doen. http://www.goedgebruik.nl

Hulpmiddelenwijzer  
Op deze website kun je zoeken naar de juiste hulpmiddelen die uw zelfredzaamheid kunnen vergroten. Deze handige website bevat objectieve informatie over bijna 10.000 hulpmiddelen. Je kunt hulpmiddelen vinden voor: mobiliteit, huishouden, verzorging, woning, communicatie en ontspanning. http://www.hulpmiddelenwijzer.nl

Voorlichtingsmateriaal
Voor u als hulpbehoevende is er veel materiaal beschikbaar om te werken aan zelfredzaamheid en zelfmanagement. Denk hierbij aan filmpjes, tools, trainingen, praktijkervaringen en dergelijke. Zo heeft het Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement (LAZ) een digitaal overzicht gemaakt van voorlichtingsmaterialen op de website Zelfmanagement.com. http://www.zelfmanagement.com/toolbox/overzicht/

Bel mij terug

U heeft vier mogelijkheden om contact met ons opnemen om direct zorg aan te vragen.

- ons te bellen via 020-3635062
- faxen naar 020-3639993
- uw nummer achter te laten via het bel me terug formulier.
 
Wij helpen u graag op weg!
Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Voor spoed kunt u ons bellen op 020-3635062 en als u geen haast heeft dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen, wij beantwoorden uw vraag van harte.
Wij hebben handige handreikingen en tips ter bevordering van uw zelfredzaamheid beschikbaar gesteld. Hopende dat dit uw zelfredzaamheid versterkt.

Huisartsen

Zorgchoach

Ziekenhuizen

Zorgaabieders

foto

Wij zijn lid van

Logo van vereniging Spot
Beeldmerk SBB erkend Leerbedrijf