Privacy


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is er om uw persoonlijke gegevens te beschermen en om te voorkomen dat er misbruik van wordt gemaakt. Om uw privacy te waarborgen heeft Wijkzorg Samen Doen een privacyverklaring. Hierin staat onder meer vermeld welke gegevens mogen worden vastgelegd en hoe daarmee wordt omgegaan.

Vastleggen en verwerken van gegevens.
Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening aan u en voor de financiering van deze zorgverlening worden vastgelegd. Voorts worden gegevens vastgelegd die de organisatie wettelijk verplicht is vast te leggen. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de zorgverlening en de administratieve en financiële afhandeling hebben toegang tot de gegevens.

Verstrekken van gegevens
Alleen als het bijdraagt aan een goede zorgverlening, worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Ook kan Wijkzorg Samen Doen informatie over u opvragen om de juiste zorginzet te bepalen. Bovendien mogen op aanvraag gegevens worden verstrekt aan wetenschappelijke instituten en instanties op het gebied van beleid en financiering van de gezondheidszorg. In alle overige gevallen moet vooraf uw schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Rechten klant
Als klant heeft u het recht te weten of uw gegevens geregistreerd zijn en welke gegevens dit zijn. U kunt inzage vragen in uw dossier en u hebt het recht om geïnformeerd te worden over aan wie welke informatie uit uw dossier is verstrekt. Bent u van mening dat Wijkzorg Samen Doen het privacyverklaring niet nakomt, dan kunt u een klacht indienen.

Bel mij terug

U heeft vier mogelijkheden om contact met ons opnemen om direct zorg aan te vragen.

- ons te bellen via 020-3635062
- faxen naar 020-3639993
- uw nummer achter te laten via het bel me terug formulier.
 
Wij helpen u graag op weg!
Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Voor spoed kunt u ons bellen op 020-3635062 en als u geen haast heeft dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen, wij beantwoorden uw vraag van harte.
Wij hebben handige handreikingen en tips ter bevordering van uw zelfredzaamheid beschikbaar gesteld. Hopende dat dit uw zelfredzaamheid versterkt.

Huisartsen

Zorgchoach

Ziekenhuizen

Zorgaabieders

foto

Wij zijn lid van

Logo van vereniging Spot
Beeldmerk SBB erkend Leerbedrijf