Missie en Visie


Missie

Wijkzorg Samen Doen stimuleert de gezondheid en zelfredzaamheid in buurten en wijken. Met gedrevenheid en professionaliteit moedigen we mensen, jong en oud, aan het beste uit hun leven te halen. Oplossingsgericht, energiek en samen doen, dat is Wijkzorg Samen Doen!

Daarenboven staan we voor een tevreden cliënt (en diens omgeving) die ondanks zijn beperkingen in staat is om:
• zijn eigen levensstijl te behouden
• zo zelfstandig en zo zelfredzaam mogelijk in eigen omgeving te blijven wonen
• gestimuleerd wordt te participeren in de samenleving waaronder zijn sociale netwerk

Om dit te bereiken bouwt Wijkzorg Samen Doen een vertrouwensrelatie op welke gebaseerd is op gelijkwaardigheid, respect, inlevingsvermogen en kwaliteit.

Visie
Wijkzorg Samen Doen onderscheidt zich door haar manier van denken en werken. Zo zijn wij van mening dat zelfredzaamheid van de cliënt centraal dient te staan. En dit kunnen we bereiken door de zorg niet vanuit de beperkingen van de cliënt te redeneren, maar vanuit de eigen mogelijkheden van de cliënt. Met als doel het versterken of behouden van de eigen zelfstandigheid door samen te werken aan zelfredzaamheid. Daarbij is het belangrijk dat de cliënt, zijn sociaal netwerk en wij als professionals voortdurend met elkaar in gesprek zijn over welke ondersteuning nodig is en wie welke bijdrage daaraan levert. Door versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden uitgesteld. Zelfredzaamheid kan helpen om de stijgende kosten van de langdurige zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. Werken aan zelfredzaamheid doen we samen!

Bel mij terug

U heeft vier mogelijkheden om contact met ons opnemen om direct zorg aan te vragen.

- ons te bellen via 020-3635062
- faxen naar 020-3639993
- uw nummer achter te laten via het bel me terug formulier.
 
Wij helpen u graag op weg!
Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Voor spoed kunt u ons bellen op 020-3635062 en als u geen haast heeft dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen, wij beantwoorden uw vraag van harte.
Wij hebben handige handreikingen en tips ter bevordering van uw zelfredzaamheid beschikbaar gesteld. Hopende dat dit uw zelfredzaamheid versterkt.

Huisartsen

Zorgchoach

Ziekenhuizen

Zorgaabieders

foto

Wij zijn lid van

Logo van vereniging Spot
Beeldmerk SBB erkend Leerbedrijf