Cliëntenraad


Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is er om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Wijkzorg Samen Doen te behartigen. Ze wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening van Wijkzorg Samen Doen, door cliënten een grotere inbreng te geven in het beleid en de uitvoering van de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed naar cliënten te luisteren, kritisch te kijken en positief met hulpverleners samen te werken. Alle thuiszorginstellingen in Nederland zijn zelfs verplicht een cliëntenraad in te stellen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, staat beschreven in de W.M.C.Z. (Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg). De cliëntenraad is dus een officieel orgaan, met wettelijke bevoegdheden. Dat betekent bijvoorbeeld dat Wijkzorg Samen Doen altijd naar de leden moet luisteren, zolang het gaat om de positie van de cliënt. En over sommige dingen is Wijkzorg Samen Doen verplicht advies aan de cliëntenraad te vragen. Daarbij dient de cliëntenraad altijd het belang van de groep cliënten als geheel, niet het belang van één enkele cliënt of diens vertegenwoordiger.

Hoe werkt de cliëntenraad?
De cliëntenraad vergadert ongeveer 4x per jaar, waarvan één maal rechtstreeks met de Raad van Toezicht van Wijkzorg Samen Doen. De vergaderingen vinden plaats in een ruimte in het kantoor van Wijkzorg Samen Doen. Veelal wordt in de avonduren vergaderd. Indien nodig, kan in overleg een adviseur of specialist worden ingeschakeld. De directie en/of een afgevaardigde van de directie van Wijkzorg Samen Doen, is bij de vergaderingen aanwezig. Daardoor komen vragen en adviezen van de cliëntenraad rechtstreeks bij de juiste persoon terecht, die op zijn beurt de werkwijzen en uitgangspunten van Wijkzorg Samen Doen direct aan de cliëntenraad kan toelichten.

Welke verbeteringen?
Bij verbeteringen in de dienstverlening kunt u denken aan de informatie die Wijkzorg Samen Doen u geeft, bijvoorbeeld over de wijze waarop het zorgtraject gaat verlopen. Of aan de bereikbaarheid van Wijkzorg Samen Doen in het algemeen, of van uw eigen zorgverlener in het bijzonder. Of aan de manier waarop klachten worden afgehandeld, etc.

De cliëntenraad maakt een verschil.  
De cliëntenraad van Wijkzorg Samen Doen bestaat sinds 2015. Wij willen graag dat de cliëntenraad met ons meedenkt en ons helpt om de zorg nog verder te verbeteren.

Bel mij terug

U heeft vier mogelijkheden om contact met ons opnemen om direct zorg aan te vragen.

- ons te bellen via 020-3635062
- faxen naar 020-3639993
- uw nummer achter te laten via het bel me terug formulier.
 
Wij helpen u graag op weg!
Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Voor spoed kunt u ons bellen op 020-3635062 en als u geen haast heeft dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen, wij beantwoorden uw vraag van harte.
Wij hebben handige handreikingen en tips ter bevordering van uw zelfredzaamheid beschikbaar gesteld. Hopende dat dit uw zelfredzaamheid versterkt.

Huisartsen

Zorgchoach

Ziekenhuizen

Zorgaabieders

foto

Wij zijn lid van

Logo van vereniging Spot
Beeldmerk SBB erkend Leerbedrijf