Begeleiding


Heeft u door uw ziekte of handicap beperkingen gekregen? Maar wilt u wel graag in uw eigen omgeving blijven wonen? Wijkzorg Samen Doen weet dat dit niet altijd eenvoudig is. Daarom biedt Wijkzorg Samen Doen naast zorg en verpleging ook begeleiding aan om u hierbij te ondersteunen. De begeleiding is erop gericht om een opname in een verzorgings- of verpleeghuis te voorkomen. Ook ondersteuning bij uw persoonlijke verzorging maakt onderdeel uit van begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan: toezicht bij het opstaan, aankleden, douchen en naar het toilet gaan.

Daarnaast begeleiden de medewerkers van Wijkzorg Samen Doen u ook bij het ziekteproces dat u doormaakt. Zij helpen u om te gaan met de gevolgen van ziekte of handicap. Door de adviezen van de verpleegkundige krijgt u meer inzicht in uw ziektebeeld. Daardoor kunt u zelf beter bepalen hoe u met uw ziekte kunt omgaan.

Kosten
Begeleiding individueel of in groepsverband vanuit de gemeente valt onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor Begeleiding geldt een eigen bijdrage in de kosten. Dit geldt zowel voor een persoonsgebonden budget (pgb) als voor Zorg in natura.

Voor meer informatie over de Eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK, telefoon 0800 1925, www.hetcak.nl.

Meer weten?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over wat Wijkzorg Samen Doen voor u kan betekenen? Neem dan contact open met één van onze zorgconsulenten bij u in de buurt. Dit kan telefonisch via de algemene telefoonnummer van Wijkzorg Samen Doen tel: 020-3542492.

Wijkverpleegkundige spreken?
Als u de wijkverpleegkundige telefonisch wilt spreken maakt u hiervoor een terugbel afspraak bij de assistente. Zij noteert uw gegevens en de aard van uw klachten. In de middag wordt u door de wijkverpleegkundige teruggebeld.

Bel mij terug

U heeft vier mogelijkheden om contact met ons opnemen om direct zorg aan te vragen.

- ons te bellen via 020-3635062
- faxen naar 020-3639993
- uw nummer achter te laten via het bel me terug formulier.
 
Wij helpen u graag op weg!
Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Voor spoed kunt u ons bellen op 020-3635062 en als u geen haast heeft dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen, wij beantwoorden uw vraag van harte.
Wij hebben handige handreikingen en tips ter bevordering van uw zelfredzaamheid beschikbaar gesteld. Hopende dat dit uw zelfredzaamheid versterkt.

Huisartsen

Zorgchoach

Ziekenhuizen

Zorgaabieders

foto

Wij zijn lid van

Logo van vereniging Spot
Beeldmerk SBB erkend Leerbedrijf